Copyright © nuttyi
Design by Dzignine
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

6 / 2 ( 1 + 2 )

6 / 2 ( 1 + 2 ) = ?

เป็นคำถามนี้ก็ฮิตขึ้นมาใน facebook เมื่อเดือนที่แล้ว
ถึงกับมีการกดเครื่องคิดเลขมาเถียงกัน


ความคิดของผมก็คือ ทำ ( 1 + 2 )  = 3 ก่อน
เพราะว่า คูณกับหารมีความสำคัญเท่ากัน จะคิดจากซ้ายไปขวา
จะได้ 6 / 2 (3) = 6 / 2 x 3 = 9

แต่ก็มีคนไม่น้อยที่ตอบ 1
เหตุผลก็คือ "ให้คิดในวงเล็บก่อน"
ที่จริง ผมก็คิดตามวงเล็บก่อนแล้ว แต่ "เลข 2 มันอยู่นอกวงเล็บ"

แล้วอยู่ๆ ผมก็เอะใจขึ้นมาว่า
แล้ว a/bc ล่ะ? มันคือ  a / b / c หรือว่า ( a / b ) x c กันแน่
ซึงโดยปกติก็จะคิดเป็น a / b / c หรือ a / (b x c) นั่นเอง

เลยไปค้นเรื่องลำดับของเครื่องหมาย
ถึงรู้ว่า การเขียนติดกันหรือมี • คั่น  เช่น ab หรือ 2(3) หรือ 2 • 3
นั้นมีความหมายเหมือนการคูณและมีลำดับสูงกว่าการหาร

เพราะฉะนั้นเราต้องคิด 6 / 2 ( 1 + 2 ) = 1 ครับ
เพราะก้อนข้างหลัง / ทั้งหมดนั่นต้องคิดก่อน จะได้ 6 / 6 = 1

0 comments :

แสดงความคิดเห็น